Združenie mariánskej mládeže - ZMM

Združenie mariánskej mládežeje občianske združenie, zaregistrované na MV SR. ZMM združuje deti a mladých ľudí vo veku od 6 do 30 rokov. Základnou zložkou našej činnosti sú činnosti základných kolektívov v ktorých sa navzájom posilňujú vo viere, pomáhajú šíriť úctu k Panne Márii, sú motivovaní k pomoci chudobným, opusteným, starým a chorým ľuďom.

Cieľom ZMM je osobitne si uctievať Nepoškvrnené počatie Panny Márie:

      Posväcovaním seba

      Apoštolátom - v rodine , vo farnosti  v škole a v práci

 

Znakom členov spoločenstva ZMM je Zázračná medaila.

 

Medaila je znakom, posolstvom, ktoré Panna Mária, Matka Božia, Matka ľudí, dáva každému z nás. 

 

O vzniku ZMM v našej farnosti sa môžeme dozvedieť z druhého čísla Lúčov (časopisu ZMM) z roku 2013: 

 

„ Všetko sa to začalo niekedy v jeseni 2012 . Sestrička Zbigniewa ( ktorá v auguste prišla do našej farnosti)  nás pozvala na oblastný deň spoločenstva ZMM, ktorý bol spojený z výletom na Spišský hrad, aby sme spoznali ZMM, ktoré doteraz v Plavnici neexistovalo. Neskôr  nám sestrička povedala, že bude Vincolympiáda. Bolo to pre nás všetko nové, ale s kamarátkami sme sa začali učiť. Vytvorili sme 2. družstva. Nečakane olympiáda sa konala v Plavnici. Z oblastného kola sme postúpili na regionálne kolo do Košíc.

Po skončení olympiády sestrička oznámila, že pozýva deti na  stretnutia Združenie mariánskej mládeže. A tak sme sa s kamarátkami dohodli, že tam budeme chodiť. Prešiel celý október, november, december a prišiel január. V januári na Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni sa konal Karneval svätých. Bolo tam super, tancovali sme, spievali sme a každý bol prezlečený za nejakého svätého. Naďalej sme sa stretávali každý piatok. V apríli to prišlo... To, načo sme všetci čakali. 5. apríla 2013  nás všetkých mali prijať do Anjelského spolku. Prišla sestrička Mariana Kušnieriková ( koordinátorka ZMM)  a páter Tomáš Brezáni( národný direktor ZMM). Každý sa tešil, ale niektorý boli aj nervózni. Po sv. omši bol každý šťastný, dostali sme Zázračnú medailu a mali sme pocit, že niekde patríme. Tak naša prvá dvanástka začala históriu ZMM v Plavnici, a veríme že budeme v tom pekne pokračovať. Už dnes sa tešíme na letný tábor."

 

Od vtedy prešlo pár mesiacov a naša skupinka sa začala zväčšovať. Je nás už vyššie 20.

V lete sme prežili krásny tábor v Spišskej Belej, kde boli aj deti z iných farnosti, kde tiež fungujú spoločenstva ZMM.

Na začiatku školského roka  sme pripravili akciu „ Boj proti hladu“.  Pár obetavých mamičiek nám napieklo perničky a my sme ich balili do celofánu a potom predávali v Plavnici i Hromoši. Nazbierali sme 744 € na pomoc deťom na Haiti. V októbri sme boli na oblastnom dni spoločenstva na Ľubovnianskom hrade.

Neskôr sme sa zas zapojili  do Vincolympiády a postúpili sme na krajské kolo do Košíc, kde naším družstvám sa podarilo vyhrať obidve vekové kategórie. Zapojili sme sa do prípravy Jasličkovej pobožnosti.

Na stretnutiach bližšie spoznávame Pannu Máriu a jej čnosti, učíme sa spievať mariánske piesne a tiež sa zahrajeme alebo aj zasúťažíme. Momentálne sa pripravujeme na oblastný Karneval svätých, ktorý bude v Starej Ľubovni. Musíme si vymyslieť oblečenie (masku), ktorá bude charakteristická pre nejakého svätca alebo sväticu.  Už sa tešíme na  marec, kde nový členovia budú prijatí do Anjelského spolku a zopár najstarších našich mladých dostanú už stredné medaily Nepoškvrnenej  na bielej stužke a stanú sa Čakateľmi v ZMM.

Ako spoločenstvo ZMM máme pravidelné stretnutia každý piatok (v dvoch skupinkách).                                                                        

 

Pozývame všetkých , ktorý majú radi Pannu Máriu a chcú zažiť spoločenstvo.     

 

 

Zodpovedná: s. M. Zbiegniewa