Modlitby matiek (MM)

„Pre mamky, ktoré sa chcú spoločne modliť za svoje deti a vnúčatá.“ (z knižočky pre modlitby matiek)

MM sa začali roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy Veronica a jej švagriná Sandra cítili potrebu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Na začiatku, keď sa Veronica modlila, aby ich Pán viedol, otvorila náhodne Bibliu na strane Jeremiáš 31,16 : „Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny.“ Aké nádherné potvrdenie, že táto modlitebná skupina je Pánova – napísala Veronica. Veronica a Sandra modlitbou spoznali, že Pán Ježiš chce, aby mamky odovzdávali svoje deti do jeho rúk, aby On mohol konať v ich životoch a odstránil tak bolesti matiek.

MM sa rozšírili do viac ako 100 krajín celého sveta a boli v nich mnohé krásne odpovede a vyslyšania.

V Plavnici fungujú od konca novembra 2013 (zatiaľ) dve skupinky MM. Stretávame sa raz týždenne buď v pastoračnom centre alebo u niektorej mamičky doma. Modlitbové stretnutie trvá asi hodinu.

Zodpovedná:

Mgr. Tatiana Chmeliarová

tajnickach@gmail.com,

0907970581