Hnutie Svetlo - Život

 

-Združenie „Diakonia Hnutia Svetlo-Život na Slovensku” schválila Konferencia biskupov Slovenska  na svojom marcovom zasadaní v roku 2009.

formula svetlo-život znamená jednotu medzi svetlom a životom, ktorá preniká všetky oblasti kresťanského života. Človek sa má snažiť o jednotu medzi svetlom (to, čo sa prijíma ako pravda) a životom (to, čo koná),

-Hnutie Svetlo-Život  vzniklo v Poľsku.

-Teraz pôsobí: Poľsko, Slovensko, Nemecko, Česko, Rakúsko, Ukrajina, Litva, Moldavsko, Kazachstan, Bielorusko, Turkmenistan, Nórsko, Anglicko, Čína, Kórea, Pakistan, Keňa, USA, Kanada, Južná Amerika

-Jeho zakladateľom je kňaz František Blachnický (1921-1987)

-sám vypracoval štruktúru formácie s prvkami skautingu

-práca pozostáva z cezročných stretnutí skupiniek účastníkov s animátorom a letných dvojtýždňových duch. cvičení formou zážitku

            -existujú rôzne typy duchovných cvičení podľa vekových a stavovských kategórii

•          Oáza Božích detí

•          Oáza pre pracujúcu mládež, pre študentov, pre dospelých

•          Oáza kňazov, bohoslovcov, zasvätených

•          Oáza výchovnej diakonie, diakonie lokálneho spoločenstva

•          Oáza nového života pre rodiny 1., 2. a 3. Stupňa

•           

-Celá formačná práca Hnutia Svetlo - Život má za cieľ vytvoriť farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev, podľa modelu II. Vatikánskeho koncilu. Hnutie pripravuje ľudí, aby mohli vo farnosti prijať rôzny druh služby - diakonie, aby tak zabezpečili jej životnosť a rozvoj. -

O Domácej Cirkvi

 

-Súčasťou Hnutia Svetlo - Život je aj rodinné spoločenstvo Domáca cirkev.

                -Manželia sa stretávajú v kruhu spolu s inými pármi raz mesačne, zdieľajú sa so starosťami i radosťami života

               -Kruh - úzke spoločenstvo troch až piatich manželstiev vedené skúseným animátor, párom, formuje sa prvkami manželskej duchovnosti, ktoré boli prevzaté Františkom Blachnickým z francúzskeho manželského hnutia Equipe Notre Dame (na Slovensku END).

              - Rodinná vetva Hnutia Svetlo – Život = Domáca Cirkev, taktiež ako mládežníci pracujú v cezročnom cykle na pravidelných stretnutiach v skupinkách a zážitkových duch. cvičeniach.

Ak túžite po osobnom vzťahu s Bohom, chcete prežívať jednotu a lásku vo svojom manželstve, nájsť svojim deťom veriacich kamarátov, ak sa chcete deliť s úspechmi, ale aj s ťažkosťami vo svojom živote s rovnako zmýšľajúcimi manželskými pármi a zakúsiť silu spoločnej modlitby, skontaktujte sa s nami.

 

 

 

 

Zodpovedný: Ján Huba