eRko - HKSD

Skratka HKSD znamená Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Už samotný názov hovorí o tom, že naša činnosť a aktivity sa týkajú detí a ich života hlavne v oblasti viery. eRko je rozšírené po celkom Slovensku a je rozdelené do viacerých oblastných centier. My, Plavnica, patríme pod Oblastné centrum Sever, do ktorého patria eRko spoločenstvá zo Starej Ľubovne, Huncoviec, Novej Ľubovne či Forbas. Táto organizácia je zaregistrovaná na MV SR a vďaka finančnej podpore od štátu sme schopní usporadúvať rôzne akcie pre deti v našej farnosti.

V Plavnici sa eRko venuje deťom už viac ako 15 rokov. Našou najčastejšou aktivitou sú stretká pre deti, ktoré sú rozdelené podľa ročníkov. Stretávame sa v našom farskom pastoračnom centre. Vedúcim stretka je animátor, ktorý je zároveň zodpovedný za všetko, čo sa na stretku udeje. V súčasnosti máme v Plavnici 5 aktívnych zodpovedných animátorov a 10 pomocných, ktorí sa ešte len pripravujú na vedenie stretka. Okrem stretiek mávame každoročne aj eRko ples, Misijnú púť detí do Levoče, Dobrú novinu či deťmi veľmi obľúbený Letný eRko tábor, kde deti zažívajú dobrodružstvá so svojimi kamarátmi.

Je potrebné spomenúť aj hodnoty eRka, ku ktorým sa deti tu patriace, snažíme našimi stretkami a akciami priviesť. V eRku máme jednotný štýl, ktorý nás sprevádza v každej činnosti a to je štýl Mám rád... Usilujeme sa deťom ukázať, že životným štýlom, ktorý hovorí, že máme radi všetkých a všetko sa blížime k správnemu spôsobu života, s ktorým je spokojný aj náš nebeský Otecko. Máme však aj konkrétnejšie princípy, ktorých sa snažíme držať vo všetkých oblastiach nášho života:
Mám živú vieru.
Mám úctu k životu.
Rozvíjam otvorené spoločenstvo.
Chcem slúžiť s radosťou.
Žijem zodpovednosť a dôveru.
Animátori, ktorým zverujete svoje deti sú zaškoľovaní na rôznych kurzoch, ktoré sú akreditované ministerstvom školstva ako napr. Základný kurz, ktorý oprávňuje animátora viesť eRko vo farnosti, Farbičky-čarbičky, kde sa animátori vzdelávajú hlavne v oblasti kreatívnych aktivít, ktoré potom praktizujú na stretkách, či kurz Začíname, pre začínajúcich animátorov vo farnosti, kde sa učia hlavne základné informácie o deťoch rôznych vekových kategórií a spôsoboch zvládania situácií, ktoré sa na streku môžu vyskytnúť.

Stretká sú každú sobotu v takomto harmonograme:
 

10:00 1. - 3.ročník Olivia, Jakub a Matúš
13:00 4. - 5.ročník Katka a Lucka
15:00 chlapci všetkých vekových kategórií Jožko a Marek
16:30 6. - 8. ročník Kika a Denis. 

Činnosťou a existenciou eRka v našej farnosti sa snažíme ukázať deťom, že byť kresťanom je zábava, a že Boh MÁ RÁD každého z nás. Preto pozývame všetky deti, ktoré chcú spoznať Boha ako milujúceho Otca a zažiť skvelý čas v spoločenstve priateľov, ktorí zdieľajú rovnaký životný štýl „Mám rád...“

 

Zodpovedná: Patrícia Pružinská, Plavnica 247