Chrámový zbor

Chrámový zbor spieva pri sv. omšiach najmä v nedeľu a na farské slávnosti. 
Nácvik piesní je každý piatok po sv. omši. 
 

,,Spevom chváľte Pána a oslavujte Jeho meno,
 hrajte Jemu na slávu, nie sebe,
 hrajte z hĺbky Vášho srdca,
 prinášajte svoje prosby, chvály, vďaky a odprosenia.
 Buďte pokorní a hľadajte vzácny poklad."

(JSS - DOMKA Žilina)

 

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom.
Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“

 
(Antoine de Saint-Exupéry)

 

 

 
Zodpovedná: PaedDr. H. Frőhlichová