Kostolník a upratovačka

O technické závady a o zamykanie a odomykanie kostola sa v našej farnosti stará J. Plavnický so svojou rodinou.

 

O upratovanie nášho kostola sa stará firma CLEANIG SERVICE.

 

Kvetinovú výzdobu v presbytériu pripravuje E. Pčolková.