Kantorky a chrámový zbor

Vo farnosti hrajú na organe:

PaedDr. H. Frőhlichová

H. Knapiková

Vo farnosti taktiež pôsobí chrámový zbor, ktorý spieva pri sv. omšiach najmä v nedeľu a na farské slávnosti.

                                                                          polnočná sv. omša 2013

 

 

Na to, aby ľud mal na plátne pesničky a rôzne prezentácie, sa starajú tieto dievčatá:
L. Plavnická
M. Kyšeľová
K. Senková