Sestry služobníčky

Sestry v komunite

 
s. M. Zbigniewa - Jadwiga Kepka - predstavená domu
s. M. Zdenka - Monika Ernstová

 

Vo farnosti pôsobia aj rehoľné sestry z Kongregácie sestier služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene Počatej.

Komunita PLAVNICA kaplnka

Komunita sestier bola zriadená v roku 2001. Kaplnka je zasvätená Panne Márii – Matke krásnej lásky a blahoslavenému Edmundovi.

S. M. Zbigniewa sa venuje školskej a farskej katechéze. Vyučuje náboženskú výchovu na ZŠ v Plavnici a v Hromoši a taktiež v MŠ
v Plavnici. Vedie mariánske skupinky deti a mládeže v rámci ZMM v Plavnici a v Plavči. Spolu s mladými hudobníkmi vedie detský spevokol. Spolupracuje s animátormi pri príprave detí a mládeže k sviatostiam. Venuje sa duchovnej príprave v advente a pôste, príprave detských sv. omší, organizovaní výletov a duchovných aktivít s deťmi a mládežou.

S. M. Zdenka pracuje v materskej škole. Taktiež vedie stretká pre dievčatá z oázy (hnutie Svetlo-Život) a stretká pre dievčatá patriacie do ZMM (Združenie Mariánskej mládeže).

Aktívne sa zapájame do života farnosti a snažíme sa byť otvorené a nápomocné pri farskej pastorácii. Slúžime rozdávaním svätého Prijímania pri svätej omši a roznášaním Eucharistie chorým domov v nedele a sviatky.

 

Viac informácii nájdete na https://www.sluzobnicky.sk/