August 2018

Všeobecný úmysel: Aby závažné ekonomické a politické rozhodnutia slúžili na ochranu rodiny ako pokladu ľudského spoločenstva.

Úmysel slovenských biskupov: Nech je prázdninový a dovolenkový oddych spojený aj s obnovou ducha v našom národe.