Jún 2018

Všeobecný úmysel: Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností.