Február 2017

Všeobecný úmysel: Za tých, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú moc, aby sa nedali ovládať korupciou.

Úmysel KBS: Nech sa naša mládež úprimne nadchne pre duchovné hodnoty.