December 2018

Všeobecný úmysel: Aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami.

Úmysel slovenských biskupov: Nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy.