2. adventná nedeľa

,,Čo je tajomstvom Máriinej krásy, “celá krásna”? Ani vzhľad a ani to, čo pominie, ale srdce úplne zamerané na Boha."

Svätý Otec František