Relikvie vo farnosti

 
  • Sv. Karol Boromejský
- od 4.11.2013 vo farskom kostole
  
 
  • Sv. Ján Pavol II.
- od 11.5.2014 vo farskom kostole
 
  • Sv. Vincent de Paul
 
  • Sv. Florián
- od augusta 2016 vo farskom kostole
 
  • Bl. Zdenka Schelingová
- od 4.11.2006 vo farskom kostole
 
  • bl. Edmund Bojanowski
- od 23.2.2014 vo farskom kostole
Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY