Kostoly

 

Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie

 

Farský kostol v našej farnosti je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, ktorá je taktiež patrónkou obce a Slovenska. Mariánske patrocínium bolo vybrané kvôli tomu, že Panna Mária bola našim obyvateľom vždy mocným útočiskom.

Základný kameň kostola požehnal 15.9.2001 košický arcibiskup – metropolita Mons. Alojz Tkáč. Základy boli položené 17.9.2001. Samotná konsekrácia bola 4.11.2006.Pred vstupom do kostola je misijný kríž, ktorý nám slúži ako pamiatka na sv. Misie, ktoré boli v našej farnosti v roku 2009 a 2016. Za kostolom je Kaplnka Panny Márie Lurdskej.

Kostol ma trojakú symboliku. Prvá symbolika značí, že kostol je postavený do tvaru lode, lebo niekdajší obyvatelia splavovali drevo po rieke Poprad. Veža je postavená v tvare stožiaru na lodi, na ktorej je plachta. Dĺžka veže je 30 m – čo znamená 30 rokov skrytého Kristovho života a kríž, ktorý je na veži má dĺžku 3 m – teda 3 roky Kristovho verejného účinkovania. Druhá symbolika značí, že kostol symbolizuje Krista ako Alfu a Omegu – začiatok a koniec všetkého. A tretia symbolika nám vykresľuje kostol ako holubicu – symbol Ducha Svätého.

Múry kostola sú namaľované 3 farbami: modrou, červenou a bielou. Modrá farba je mariánska farba, červená farba je farbou Ducha Svätého, mučeníkov a farba bolesti. Biela farba je symbolom príslušnosti k Božiemu svetu. Je farbou nevinnosti, svätosti a nového začiatku. 

 
 
 

Presbytérium kostola tvorí svätyňa, obetný stôl, bohostánok, ambona a sedes. Svätyňa je Sedembolestná Panna Mária, ktorá drží vo svojich rukách mŕtveho Syna. Tiež sú tam sochy sv. Petra a Pavla, ktorí sú piliermi sv. Cirkvi. Oltár, ambona, bohostánok a krstiteľnica znázorňujú Alfu a Omegu. Z bohostánku a obetného stola vyteká voda, ktorá symbolizuje očisťovanie. Symbolizuje koniec života v hriechu a znovuzrodenie v nový život s Kristom, ktorý sa nám dáva v Eucharistii. Interiér kostola dopĺňajú konsekračné kríže a krížova cesta, ktorej autorkou je SM. Dobromila. Chrámovú akustiku dotvára 2-manuálový 19 registrový píšťalový orgán, ktorý bol zakúpený z Rakúska. V kostole sú obrazy Korunovania Panny Márie, Najsvätejšej Trojice a Božieho milosrdenstva.

V kostolnej veži sú 3 zvony:

·        Sv. Vendelín – má 97 kg – tón G2

·        Sv. Michal – má 160 kg – tón E2

·        Sv. Mária – má 310 kg – tón C2

 
 
Krstný prameň, obraz Božieho milosrdenstva a paškál
 
 
Krížová cesta
 
 
 
11. zastavenie
Spiritualita celého kostola nie je odvodená len od Panny Márie Sedembolestnej, ale aj od 11. zastavenie krížovej cesty. Na tomto zastavení sú znázornení bl. Zdenka Schelingová, bl. Edmund Bojanowský a sv. Ján Pavol II. Tieto tri osoby znázorňujú miestnu spiritualitu – rehoľný stav, laický stav a kňazská stav.
Vo farskom kostole sa nachádzajú relikvie týchto svätých, resp. blahoslavených:
  • bl. Zdenka Schelingová
  • sv. Karol Boromejský
  • bl. Edmund Bojanowský
  • sv. Ján Pavol II.
  • sv. Vincent de Paul
  • sv. Florián

Naša farnosť je známa aj tým, že je plodná na duchovné povolania. Do dnešného dňa dala farnosť Plavnica už 15 kňazských a 6 rehoľných povolaní.

 
 
 
 
 

Na prednej časti orgánu je zobrazený erb Plavnice, na ktorom je stretnutie Panny Márie so staručkým Simeonom – teda prvá Máriina bolesť.

 
 
                          Foto: Lukáš Faber