Kňazi z farnosti Plavnica

Kňazi pochádzajúci z Plavnice

Jozef MIKLOŠ, nar. r. 1913, ord. r. 1937, zom. r. 1989

Štefan GRICH, nar. r. 1915, ord. r. 1942, zom. r. 1995            

Valentín PAVLÍK, nar. r. 1916, ord. r. 1942, zom. r. 1982

František FABIÁN, nar. r. 1919, ord. r. 1944, zom. r. 1978

Štefan BIELAK, nar. r. 1958, ord. r. 1983

    kaplán - Nacina Ves

Miroslav KYŠEĽA, nar. r. 1966, ord. r. 1989

    farár - Stropkov

    dekan - Stropkov

Jaroslav RINDOŠ SJ, nar. r. 1964, ord. r. 1990

    Prešov

Jozef DRONZEK, nar. r. 1967, ord. r. 1994 (Hromoš)

    farár - Prešov - mesto; 

    dekan - Prešov - mesto

Peter KYŠEĽA, nar. r. 1974, ord. r. 1998  

    farár - Šarišské Michaľany

Peter LAZOR, nar. r. 1977, ord. r. 2003

    farár - Lemešany

br. Gracián Peter VANČO, nar. r. 1976, ord. r. 2004

    Prešov

Vladimír NEMEC, nar. r. 1980, ord. r. 2005

    školský kaplán - Prešov

Eduard JANÍČEK, nar. r. 1980, ord. r. 2007

    výpomocný duchovný - Bratislava-Kráľovnej Rodiny

    TV LUX

František BEBKO, nar. r. 1981, ord. r. 2007 (Hromoš)

    nemocničný kaplán - Poprad

Pavol FEDORKO, nar. r. 1982, ord. r. 2008 

    kaplán - Prešov - Solivar   

Dominik PLAVNICKÝ, nar. r. 1990, ord. r. 2017

    kaplán - Stropkov

br. Gorazd Tomáš PLAVNICKÝ O.Praem, nar. r. 1986, ord. r. 2017 (Hromoš)

    kaplán - Humpolec (CZ)

              

 

MIKLOŠ Jozef

Narodil sa 24. júna 1913 v Plavnici. Kňazskú vysviacku prijal  20. 6. 1937. Ako kaplán pôsobil v Strážskom, Bardejove, v r. 1938 v Budkovciach, v r. 1939 vo Vranove. Po vojenskej službe r. 1940 bol kaplánom v Mokroluhu, neskôr administrátorom, od r. 1950 okresným dekanom a od r. 1953 prodekanom. V r. 1963 bol  zadržaný a nespravodlivo odsúdený. Mimo pastorácie bol do r. 1969. Neskôr pôsobí ako administrátor farnosti v Gaboltove. V r. 1989 odišiel do dôchodku. Zomrel 22. augusta 1989 v Bardejove, pochovaný je v Mokroluhu. Bo trpiteľom za vieru.

GRICH Štefan

Narodil sa 19. februára 1915 v Plavnici. Za kňaza bol vysvätený 21. 6. 1942 v Nitre. Ako kaplán pôsobil v r. 1942 v Hubošovciach a Bardejove. Od  r. 1943 v Budkovciach, r. 1944 v Solivare, r. 1945 v Prešove, r. 1947 sa stal farárom v Malčiciach. V rokoch  1958 - 1963 bol nespravodlivo odsúdený a uväznený. Od r. 1963 sa pôsobí ako  farár v Tulčíku, od r. 1971 účinkoval v Lastovciach, r. 1975 odišiel do dôchodku. Zomrel 15.novembra 1995 v Haniske pri Košiciach. Bol trpiteľom za vieru.

PAVLÍK Valentín

Narodil sa 18. apríla 1916 v Plavnici. Za kňaza bol vysvätený 7. 6. 1942. Ako kaplán pôsobil  vo Vranove nad Topľou,  r. 1943 v Nižnom Hrušove, r. 1944 v Sabinove a v r. 1946 v Solivare. Od r. 1948 bol administrátorom v Hubošovciach. Od r. 1950 sú jeho pôsobiskom Jenkovce. Od r. 1959 pôsobí v Sačurove až do r. 1968, kedy je preložený do Veľkej Lodiny. Zomrel 30. júla 1982 v Košiciach. Pochovaný je v Plavnici.

FABIÁN František

Narodil sa 31. októbra 1919 v Plavnici. Vysvätený za kňaza bol 11. 6. 1944. Pôsobil ako kaplán v Drienove, od r. 1945 v Humennom. Od r. 1954 bol administrátorom v Hankovciach. Od r. 1958 pôsobil v Prešove – Solivare, od r. 1972 v Hertníku. Zomrel 2. 6. 1978 v Hertníku a pochovaný je v Plavnici.

Kňazi pochovaní v Plavnici

MIKLOSSY Ferdinand, zom. r. 1880

LUX Elek, zom. r. 1901

DRAGONER Béla, zom. r. 1911

FABIÁN František, zom r. 1978

ANDRAŠOVSKÝ Ľudovít, zom. r. 1982

PAVLÍK Valentín, zom r. 1982