História

Udalosti zachytené vo farskej kronike (preklad z maďarského textu)

Dôležité udalosti:

 

17. januára 1845 barónka Anna Palocsay Horváthová, manželka baróna Františka Miške, založila fundáciu na kostol, na vnútornú výbavu kostola.

18. mája 1877 napadol veľký sneh a vydržal jeden týždeň: chodili na sánkovačku.

3. augusta  1877 veľké krupobitie, chotár bol zničený.

9. apríla 1878 – bol požiar v obci.

8 a 9 augusta 1878 bol veľká povodeň.

1880 v noci zo 7. na 8. augusta o pol druhej bol požiar. Zničil píly, aj iné drevárenské stroje, aj uskladnené drevo.

1883 – kobylky zničili úrodu.

1885 reštaurovanie kostola, nové vakovanie vonku aj vo vnútri. Trikrát aj premaľovali múry.

Postavili nový múr okolo kostola.

20. septembra 1885 Štefan Lešško vicedekan, poddekan, farár v Pečovskej Novej Vsi požehnal obnovený kostol, benedikácia kostola. Farárom bol vtedy Alex Lux. (Lux Elek)

5. mája 1886 – bolo celý deň silné sneženie.

17.-19. Októbra 1908 bola veľká zima, sneh, mráz. 20. Októbra bolo 20 cm snehu.

8. mája 1909 napadol veľký sneh a pred tým boli mrazy.

20. októbra 1909 napadol veľký sneh

23. apríla 1910 veľký sneh, mráz,

24. septembra 1931 snežilo.

 

V roku 1572, za episkopátu Štefana Radetia, boli od plebánov, t.j. rímskokatolíckych farárov, vybrané tzv. stredné desiatky katedratikum z hornotoryských farností, kde sa spomína aj Plavnica. Je pravdepodobné, že v tomto kraji kde žilo obyvateľstvo pevne sa držiace tradícií, reformačné idey prijímali veľmi obozretne a pomaly. Podobne však tomu bolo aj pri návrate ku Katolíckej v cirkvi. Reformácia sa tu začala ujímať až v 80. Rokoch 16 storočia.

1683 obnovená farnosť Plavnica.
Prvá písomná zmienka  o obci je 1325.
Kostol Obetovania Pána 1325. Cintorínska kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (pozn. v súčastnosti Povýšenia sv. Kríža) 1881.
Existencia kostola / farnosti 1330. 

 

Správcovia farnosti

Riczmann Václav                                    1683 – 1691

Fischer Ján                                             1691 - 1700

Francz Matej                                           1700 - 1705

P. Amand a P. Klement, OFM                  1714-1715

Václav Veisz, OFM                                  1715-1719

Veis Václav                                             1715 - 1719

Sigray Ján                                                1719 - 1728

Hollenkay Ján                                           1728 - 1734

Harteky Tomáš, OFM                                od 1734

Csulik Mikuláš, OFM                                 do 1738

Javorszky Martin                                       1738 - 1747

Miazdra Ján                                               1747 - 1776

Je známa dohoda, vizitácia medzi farníkmi a biskupom už z roku 1776.

Ludvigh Ján                                                1776 - 1781

Hanusovszky Peter, OFM                           1781 - 1793

Lichvárszky Hieronym, OFM                       1793 - 1804

Hovanics Anastáz, OFM                             1804 - 1805

Nehila Jozef                                               1805 - 1809

Gabányi Andrej                                          1809 – 12.11.1815

Zámborszky Peter                                      1815 - 1837

Nemessányi Štefan                                     1837 - 1852

Gergely Justus, OFM                                  1852 - 1853

Némethy Augustín, OP                                1853

Mazalik Augustín                                         1853 - 1856

Deák Michal                                               1856 - 1865

Miklóssy Ferdinand                                     1865 - 1880

Lux Alexius                                                 1880 – 19.8.1901

Rusznyák Valentín                                       1901 - 1908

Dragóner Vojtech                                         1908 – 13.5.1911

Richtárčik Augustín                                      1911 - 1916

Andrašovský Ľudovít                                    1916 - 1927

Kačmár Vincent                                           1927 - 1930

Kravarík Július                                             1931 - 1933

Žarnay Anton                                              1934 - 1950

Sedlák Vojtech                                            1951 - 1954

Pastir Jozef                                                 1954 - 1956

Kolcun Emanuel                                          1956 - 1967

Koromház Štefan                                        1967 - 1977

Tkáčik Ján                                                   1977 - 1979

Palenčár Stanislav                                       1979 - 1990

Mašľár František                                         1990 - 1998

Marčák Michal                                            1998 - 2011

Ružbarský Peter                                          2011 -