O farnosti

Farnosť Plavnica

Farský kostol: Sedembolestnej Panny Márie

Konsekrácia: 4.11.2006

Filiálny kostol: Panny Márie, Pomocnice kresťanov

Konsekrácia: 25.10.2003

Arcidiecéza: Košická

Arcibiskup: Mons. Bernard Bober

 

Pomocný biskup: Mons. Marek Forgáč

 
Dekanát: Torysský
Dekan: Doc. ThDr. Peter Sedlák, PhD.
 

Filiálky: Hromoš, Hajtovka, Matysová, Šambron, Údol

Dni celodennej poklony: 29.6. a 11.12.