Novinky

Sviatok sv. Ondreja, hlavného patróna Košickej arcidiecézy

30.11.2018 18:00
30. november je dňom liturgickej oslavy sv. Ondreja, apoštola. Sv. omšu z príležitosti sviatku tohto svätca slávil v našej farnosti Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Na sv. omši boli prítomní viacerí kňazi z našej arcidiecézy. V homílii o. biskup poukázal na ,,3P“...

Poďakovanie za úrodu

30.09.2018 10:30
Láskavý Bože, ďakujeme ti za úrodu našich polí a za tvoju starostlivosť o nás;  vrúcne ťa prosíme, daj, aby aj v našich srdciach dozrelo semeno milosti  a prejavovalo sa skutkami lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY

Odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

15.09.2018 10:30
,,Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná;  ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša,  vyslyš svoje deti, ktoré volajú k tebe.“ Aj tento rok naša farnosť oslávila Sedembolestnú Pannu Máriu ako svoju patrónku. Hlavným celebrantom odpustovej sv. omše bol vdp. Marián Bér,...

Sviatok Povýšenia Svätého kríža

14.09.2018 10:00
,,Slávime sviatok kríža, ktorý zahnal temnoty a navrátil svetlo. Slávime sviatok kríža a spolu s Ukrižovaným sme pozdvihnutí do výšin, aby sme zem s hriechom zanechali dolu a získali nebeské dobrá. Vlastniť kríž je taká vzácna a taká veľká vec, že kto ho vlastní, vlastní poklad.“ (Z Rečí svätého...

Slávnosť 1. sv. Prijímania v priamom prenose TV LUX

13.05.2018 10:00
13. mája bola v našej farnosti slávnosť Prvého sv. prijímania. 20 detí malo prvýkrát plnú účasť na sv. omši. Na sv. omši boli prítomní 3 kňazi – p. farár Ružbarský, o. Juraj Drobný a o. Miroslav Mrug. Homíliu predniesol o. Juraj Drobný, ktorý sa zameral na evanjelium dnešnej nedele –...

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc! (100. výročie DHZ)

05.05.2018 10:00
Piaty máj. Pre niekoho obyčajná sobota, no pre našich hasičov veľmi významný deň. Tento dátum so sebou totiž niesol vyvrcholenie dlhých príprav na oslavu 100. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Plavnici. V tento deň sme chceli nie len oslavovať, ale v prvom rade poďakovať...

Veľkonočná nedeľa

01.04.2018 10:30
Boh Ježiša tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil – nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú...

,,Pokoj vám, ja som to. Aleluja"

31.03.2018 19:00
Veľkonočný chválospev (Exultet) Zaplesaj, nebeský chór anjelov, zaplesajte, oslávení v nebi,  nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista.  Zaraduj sa, zem, zaplavená toľkým jasom, lebo svetlo večného Kráľa vymanilo  ťa z moci temnôt. Raduj sa aj ty, Matka Cirkev, ozdobená...

...miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá... (Ex 3, 5)

25.02.2018 18:00
Farská púť do sv. Zeme Azda každý kresťan živej viery nosí v sebe túžbu vidieť a prejsť sa nohami po Svätej Zemi  a byť na miestach, kde sa pred 2-tisíc rokmi narodil, žil, účinkoval a konal zázraky, zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba Pán Ježiš. Navštíviť...

Lyžovačka na Malom Lipníku

24.02.2018 09:00
V sobotu 24. februára sa asi 40 farníkov vybralo na lyžovačku do Malého Lipníka, aby tam strávilo zopár spoločných chvíľ na lyžiach a sánkach a užili si pravé zimné počasie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tejto lyžovačky. 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>