Zelený štvrtok - omša na pamiatku Pánovej večere

17.04.2014 18:00

 

Večernou sv. omšou na Zelený štvrtok sa začína Veľkonočné trojdnie. Je to najposvätnejšia časť celého liturgického roka. Veľkonočné trojdnie  voláme Trojdním ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Krista. V dnešnej liturgii sme už akoby začali slávenie Veľkého piatku. Umývanie nôh učeníkom, ustanovenie Eucharistie pri Poslednej večeri, Ježišova modlitba na Olivovej hore v Getsemanskej záhrade a napokon jeho zajatie, sú hlavnými témami Zeleného štvrtku. Aj náš chrám bol pre nás miestom Pánovej večere, kde sme sa zišli ako jeho učeníci. Ježiš nám zo svojho obetného stola podáva najväčší dar – svoje telo a krv – ako prameň nového života. 

Keď oslavujeme ustanovenie Oltárnej sviatosti, naša radosť je taká veľká, že na chvíľu zabúdame na smútok, ktorý prevláda v týchto dňoch. Vo sv. omši sme mohli spievať slávnostné Glória za mohutného zvuku organa a za mohutného hlaholu zvonov. Radosť z nesmierneho Pánovho daru vzápätí vystriedal hlboký smútok z Judášovej zrady i smútok z našich vlastných hriechov, krívd a zrád, za ktoré Ježiš podstúpi smrť na kríži. Preto umĺkol jasavý hlas zvonov i zvoncov, utíchol vznešený zvuk organa a až do Veľkonočnej vigílie ich nahradia tupé drevené údery klepáčov.

Na záver sv. omše akolyti spolu s kňazom za spevu piesne Ave verum corpus (Buď pozdravené Kristovo telo) preniesli Eucharistiu do starého chrámu. Medzitým bolo v novom kostole úplne obnaženie oltára.

Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali. Ježiš ostáva sám, celkom opustený. Kristus prežíva smrteľnú úzkosť a prosí apoštolov, aby s ním bdeli: „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.“ Je to výzva aj pre nás.

 

 

 

Prenesenie Eucharistie

 

Foto: Lukáš Faber