Začali sme Veľký týždeň (Kvetná nedeľa)

29.03.2015 10:30

Zajasaj, dcéra sionská, plesaj, dcéra jeruzalemská! Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe; je spravodlivý a prináša spásu, je chudobný a sedí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice. 

(Zach 9,9)

Dnešnom nedeľou, v poradí 6. pôstnou nedeľou, sme vstúpili do  Veľkého týždňa. Dnešná nedeľa má prívlastok Kvetná nedeľa. Pripomíname si ako Kristus vchádzal z Olivovej hory do Jeruzalema na osliatku a ľudia ho vítali s palmovými ratolesťami pričom nadšene volali: ,,Hosanna!“

Dnešná, červená, liturgická farba má charakter víťazstva – triumfu. Kristus vstupuje do svätého mesta ako jeho Kráľ a Pán a dostáva od obyvateľov Jeruzalema poctu.

Počas dnešnej sv. omši kňaz požehnal veriacim bahniatka, ktoré si odniesli domov. Tieto ratolesti sú symbolom Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou a zároveň sú znakom čnostného života. Namiesto Evanjelia počas sv. omše zazneli Pašie, ktoré nám opisovali Kristovu smrť a ukrižovanie.

Dnešná nedeľa nám teda ponúka dva pohľady na veľkonočné tajomstvo: Kristus, náš Kráľ, ktorého Duch Svätý pomazal za večného kňaza a kráľa všetkých svetov, vystupuje do Jeruzalema, aby sa obetoval za nás na dreve kríža.

 

 

 

Krížová cesta

Poobede si mladí pod vedením SM. Zdenky pripravili pobožnosť Krížovej cesty, počas ktorej pribíjali na pripravený kríž jednotlivé ľudské hriechy a nedostatky.
 
 
Foto: Adam Kušlita