Vystúpenie Zboru sv. Ondreja z Chmeľnice

04.01.2015 14:30

Vianočnú atmosféru v našej farnosti dotváral v 2. nedeľu po Narodení Pána (4.1.) Zbor sv. Ondreja z Chmeľnice  pod vedením o. Jozefa Palenčára. Chmeľnickí veriaci k nám prišli, aby nám zvestovali betlehemské posolstvo prostredníctvom nádherných vianočných piesni. Niektoré z nich boli v slovenčine, niektoré zas v nemčine. Koncert bol doprevádzaný hrou na husliach, flaute či gitarách. Našim veriacim sa tento koncert veľmi páčil.

Pán Boh zaplať o. Jozefovi a všetkým členom zboru za ochotu a čas strávený pri nácviku piesni a za to, že prišli aj do našej farnosti.

 

Foto: Lukáš Faber