Výlet s deťmi do Prešova

13.05.2015 08:00

Aj tento rok prvoprijímajúce deti navštívili so svojimi rodičmi a SM. Zbigniewou Prešov. Boli sa pozrieť vo výrobni hostii, ktorú majú na starosti rehoľné sestry z Kongregácie Jesu. 

Deti navštívili aj židovskú synagógu, gréckokatolícku katedrálu kde mali možnosť uvidieť kópiu Turínskeho plátna a saleziánske centrum. Tam pre nich o. Vladimír Nemec odslúžil sv. omšu.

Foto: Stanko Chovanec