Veľkopiatkové obrady

03.04.2015 15:00

 

„Keď Kristus trpel za nás všetkých, dal utrpeniu nový zmysel, dal mu nový rozmer, nový poriadok: poriadok lásky“.  (sv. Ján Pavol II.)

Veľký Piatok je  osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Cirkev nás teda v dnešný deň upriamuje iba na Kristovo utrpenie a na jeho smrť na kríži a chce, aby sme o Ježišovom utrpení a smrti nielen uvažovali, ale ho aj nosili vo svojom srdci – aby sme žili z ovocia Kristovej smrti, ako hovorí sv. Pavol.

V dnešný deň sa neslávi eucharistická obeta, ale namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, poklony sv. Krížu a sv. prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj červená liturgická farba – farba krvi. 

 

Foto: Lukáš Faber