Veľkonočná vigília

04.04.2015 19:08

Zaplesaj, nebeský chór anjelov,
zaplesajte, oslávení v nebi,
nech zahlaholí chválospev
na oslavu víťazného Krista.

(Exultét)

Obrady Veľkonočnej vigílie sme začali von pri ohni. Tam sa posvätila nová veľkonočná svieca – Paškál ,ktorý symbolizuje vzkrieseného Krista. Na tejto svieci sú vyryté písmena Alfa a Omega – teda, že Kristus je začiatkom a koncom všetkého. Tiež sú tam číslice tohto kalendárneho roka.

Po kázni bolo obnovenie krstných sľubov a pokropenie ľudu svätenou vodou.

Po prijímaní sa začal Obrad vzkriesenia. Kňaz 3-krát zaintonoval: ,,Pokoj vám ja som to, Aleluja“ a spolu s miništrantmi za zvukoch zvoncov prešli po kostole s Eucharistiou. Zaspievali sme slávnostne Te Deum a celebrant nám udelil požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Záver dnešnej bohoslužby patril pesničke CHRISTUS VINCIT (KRISTUS VÍŤAZ).

Foto: Lukáš Faber