Sviatosť birmovania

11.05.2014 11:00

Sviatosť kresťanskej dospelosti. Aj takto sa označuje sviatosť, ktorú prijali na 4. veľkonočnú nedeľu 74 mladí ľudia. Sv. omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup, ktorý prosil za birmovancov, aby im dobrotivý Boh udelil svojho Ducha so svojimi siedmimi darmi. Spolu s ním sv. omšu celebrovali pán farár, pán kaplán a rodák z Plavnice, Peter Lazor. Pri tejto sv. omši sa  do našej farnosti priniesli aj relikvie sv. Jána Pavla II.

O. biskup začal svoj príhovor tým, že chcel upriamiť našu pozornosť na naše mamy, zvlášť na našu Nebeskú Mamu – Pannu Máriu, na Dobrého Pastiera a sv. Jána Pavla II. V homílii zdôraznil celebrant osobu Jána Pavla II. ako pápeža rodiny a pápeža mladých. O. biskup nás vyzval, aby sme všetky svoje starosti, problémy, ale aj radosti vložili do rúk Matky Božej, ktorá bola plná Ducha Svätého.

Po homílii si birmovanci obnovili krstné sľuby a potom nasledoval samotný akt prijatia sviatosti. Každý birmovanec pristúpil k biskupovi, ktorý ho pomazal olejom, pričom povedal: ,,(Meno), prijmi znak daru Ducha Svätého.“ A birmovanec odpovedal: ,,Amen.“

Na konci sv. omše o. biskup udelil veriacim požehnanie s relikviou sv. Jána Pavla II. 

Každý birmovanec na pamiatku dostal Pamätný list, ktorý mu bude pripomínať tento slávnostný deň.

Naše poďakovanie patrí pánu farárovi a všetkým animátorom, ktorí sa počas 9- mesačnej prípravy venovali birmovancom a stretávali sa s nimi raz týždenne na stretnutiach.

 

 

Foto: Michal Petrilák