Sviatok sv. Ondreja, hlavného patróna Košickej arcidiecézy

30.11.2018 18:00

30. november je dňom liturgickej oslavy sv. Ondreja, apoštola. Sv. omšu z príležitosti sviatku tohto svätca slávil v našej farnosti Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Na sv. omši boli prítomní viacerí kňazi z našej arcidiecézy.

V homílii o. biskup poukázal na ,,3P“ v živote sv. Ondreja:

  • protoapoštol (prvý apoštol)

V evanjeliu sv. Jána máme záznam, že práve Ondrej priviedol Šimona Petra k Ježišovi. Cez toto prvenstvo nás učí sv. Ondrej k obetovaniu sa pre Krista a pre druhých.

  • prostredník

               Ondrej je prostredník medzi Kristom a Petrom, ale zároveň ho vidíme aj v stati pri rozmnožení chleba, kde poukazuje na chlapca, ktorý má 5 chlebov a 2 ryby.

            O. biskup nás pozval k tomu, aby sme aj my vedeli vo svojom živote ,,,robiť reklamu“ Ježišovi Kristovi a privádzali tak k nemu ostatných ľudí.

  • prvotná láska

                Je to zápal, ktorý dokázal rozprúdiť život všetkých apoštolov a trval až do ichsmrti. O. biskup Marek nás vyzval, aby sme aj my horeli touto prvotnou láskou, vracali sa k nej a zároveň touto láskou horeli aj vo svojom povolaní.

V závere sv. omše o. biskup udelil požehnanie s relikviou sv. Ondreja.

V tento deň boli do našej farnosti zároveň na stálo prinesené relikvie sv. Košických mučeníkov – troch kňazov, ktorí v roku 1619 zomreli mučeníckou smrťou počas povstania Gabriela Betlena. Keďže 1. decembra sa začal prípravný rok na 400. výročie ich mučeníckej smrti, počas celého nasledujúceho roka môžeme v našej farnosti získať plnomocné odpustky.

 

Plnomocné odpustky z príležitosti jubilea sv. Košických mučeníkov môžeme získať v našej farnosti od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2019. K získaniu odpustkov sú potrebné tieto náležitosti –
sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, rozjímanie spojené s modlitbou Otče náš, Vyznaním viery, potom so vzývaniami Preblahoslavenej Panny Bohorodičky i sv. Košických mučeníkov.

Tieto odpustky môžeme získať raz za deň a môžu sa privlastniť aj dušiam v očistci.

Na tejto stránke nájdete deviatník ku Košickým mučeníkom.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY