Sviatok Povýšenia Svätého kríža

14.09.2018 10:00

,,Slávime sviatok kríža, ktorý zahnal temnoty a navrátil svetlo. Slávime sviatok kríža a spolu s Ukrižovaným sme pozdvihnutí do výšin, aby sme zem s hriechom zanechali dolu a získali nebeské dobrá. Vlastniť kríž je taká vzácna a taká veľká vec, že kto ho vlastní, vlastní poklad.“ (Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho)

14. septembra sa v Cirkvi slávi sviatok Povýšenia Sv. kríža. Keďže kaplnka na cintoríne nesie toto patrocínium, tak v tento deň sa tu slúžila sv. omša, po ktorej bol posvätený nový kríž, ktorý bude súčasťou novej krížovej cesty. Celebrantom sv. omše bol plavnický rodák, br. Gracián Peter Vančo OFM.