Slávnosť Prvého sv. prijímania

14.05.2017 10:30

,,Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo." (Mt 19, 14)

Foto: Michal Petrilák