Slávnosť Prvého sv. prijímania

01.05.2016 10:30

1. mája sa v našej farnosti uskutočnila slávnosť Prvého sv. prijímania. 24 detí malo po prvýkráť plnú účasť na sv. omši - teda prijali Pána Ježiša do svojho srdca pod spôsobom chleba a vína. Tomuto pre nich veľkému dňu predchádzala formácia na detských sv. omšiach či na hodinách náboženstva so SM. Zbigniewou.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri priebehu tejto krásnej slávnosti.

Foto: Michal Petrilák