Slávnosť Prvého sv. prijímania

04.05.2014 10:30

3. veľkonočná nedeľa bola pre 22 detí z farnosti Plavnica veľkým dňom. Po prvý krát prijali do svojho srdiečka Pána Ježiša. Veľkému dňu predchádzala príprava na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie na náboženskej výchove v ZŠ, kde  ich pripravovala sr. Zbigniewa a taktiež sa stretávali na štvrtkových sv. omšiach, do ktorých sa aktívne zapájali svojim spevom.

Slávnostná sv. omša sa začala v nedeľu o 10.30 h. Deti sa zapojili do sv. omše spevom a čítaním sv. Písma. V kázni ich pán farár vyzval k pravdivosti slova a konania i stáleho napojenia na Eucharistický chlieb. Po kázni si obnovili krstné sľuby, ako pevné rozhodnutie zrieknuť sa všetkého zlého a vyznali vieru. Potom nasledovala bohoslužba obety. K sv. prijímaniu prišlo každé dieťa k obetnému stolu a prijalo Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína.

Na záver sv. omše ešte deti poďakovali kňazovi a sestričke, ktorí ich pripravovali počas celého roka na tento deň. Nezabudli však poďakovať ani svojim rodičom, ktorí sa o nich starali a starajú s veľkou láskou.Po sv. omši ešte každé dieťa dostalo Pamätný list, ktorý mu bude pripomínať slávnostný okamih. Poďakovanie patrí aj malému hudobnému kolektívu, ktorý sprevádzal deti počas celého roka.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Michal Petrilák