Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

19.06.2014 18:00

Vo štvrtok po slávnosti Najsvätejšej Trojice sa v celej Cirkvi slávi slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, tiež nazývané Božie Telo.

História tohto sviatku siaha do 13. storočia, kedy pápež Urban IV. nariadil, aby sa v celej Cirkvi oslavoval tento sviatok.

Práve v tento deň si svätá Cirkev ešte intenzívnejšie uvedomuje to, čo nám tu veriacim zanechal Kristus pri Poslednej večeri. Nechal nám tu seba samého prítomného v Oltárnej sviatosti. Ježiš sa nám každý deň dáva na oltári ako posila do každodennoho života. Ježiš nás vyzýva, aby sme sa ním posilňovali: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.”

 Po sv. omši kňaz vložil do monštrancie premenenú hostiu a za sprievodu veriacich išiel ku 4 oltárom okolo kostola, kde sa čítalo evanjelium a krátka modlitba a kňaz udelil požehnanie so Sviatosťou Oltárnou na všetky štyri svetové strany. Pred kňazom išli prvoprjímajúce deti, ktoré rozhadzovali lupene z kvetov, aby aj takýmto spôsobom vzdali chválu Kristovi ukrytému v Eucharistii.

 

 

Foto: Martin Platko