Slávnosť Božieho Tela

05.06.2015 18:00

,,Náš Pán neprichádza z neba každý deň preto, aby zostal v zlatom cibóriu. Prichádza, aby našiel iné nebo, 

nebo našej duše, v ktorej tak rád prebýva."

(Svätá Terézia z Lisieux)

Foto: Lukáš Faber