Slávnosť 1. sv. Prijímania v priamom prenose TV LUX

13.05.2018 10:00

13. mája bola v našej farnosti slávnosť Prvého sv. prijímania. 20 detí malo prvýkrát plnú účasť na sv. omši. Na sv. omši boli prítomní 3 kňazi – p. farár Ružbarský, o. Juraj Drobný a o. Miroslav Mrug.

Homíliu predniesol o. Juraj Drobný, ktorý sa zameral na evanjelium dnešnej nedele – Veľkňazskú modlitbu. Vyzval prvoprijímajúce deti, aby si uvedomili, že Ježiš ich vždy pozýva na sv. omšu prostredníctvom kňazov, rodičov, starých rodičov...

Svoj príhovor zakončil slovami pre prvoprijímajúcich: ,,Ale vy ste dnes, prvoprijímajúci, vyhrali najväčšiu súťaž. Vďaka vašim (pozn. rodičom), ktorí vás sem priviedli, sa idete stretnúť s tým, ktorý je Boh, s tým, ktorý vás nazval, že ste jeho priatelia. Viete, mať za priateľa Boha, tak ste vyhrali všetko.(...). Drahí moji prvoprijímajúci, nech to nie je len dnes, len táto nedeľa, ale nech to je každá nedeľa vášho života, prísť do kostolíka (..), stretnúť sa s ním v Božom slove, stretnúť sa s ním v spoločenstve a stretnúť sa s ním vo svätom Prijímaní. Lebo to je život. Ten skutočný a ten plný!“

Túto sv. omšu vysielala v priamom prenose TV LUX. Priamy prenos sv. omše bola 1. cena v súťaži Pre Klbko, do ktorej sa zapojili deti zo základnej školy. Súťažnou témou bolo ,,Pracujem pre TV LUX“.

Ocenenými za kolektív boli prváci základnej školy a za jednotlivcov P. Urbanová.

Foto: Michal Petrilák

Na tejto stránke si môžete pozrieť záznam zo živého vstupu a celej sv. omše.

Zdroj: Fanpage TV LUX