„Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus." (Veľkonočná vigília)

26.03.2016 18:00

O 18. hod. sme začali sláviť Veľkonočnú vigíliu. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, ktorý slávnostne vstáva z mŕtvych. Už od začiatku ju Cirkev slávila každý rok ako slávnosť slávností, najmä nočnou vigíliou. Je to noc, keď Kristus premohol smrť, keď vstal z mŕtvych. Kristovo zmŕtvychvstanie je základom našej viery a nádeje; krst a birmovanie nás uvádzajú do veľkonočného tajomstva: spolu s ním sme zomreli, s ním sme boli pochovaní, s ním vzkriesení a s ním budeme aj kraľovať.

Na začiatku obradov bola posvätená nová veľkonočná svieca, ktorá nám symbolizuje zmŕtvychvstalého Krista. Paškál je označený číslami tohto kalendárneho roka a písmenami gréckej abecedy – Alfou a Omegou, ktoré nám označujú, že Kristus je začiatok a koniec všetkého.

Potom nasledoval slávnostný sprievod k oltáru a veľkonočný chválospev – Exultét. V ňom sa ospievala dnešné slávna noc, Božia dobrota a vznešený spôsob nášho vykúpenia.

Sv. omša ďalej pokračovala liturgiou slova, v ktorej sme si okrem iného mohli vypočuť, ako Boh ochraňoval Izraelitov, keď im dal prejsť suchou nohou cez Červené more. Po homílii kňaz posvätil krstnú vodu a zároveň si veriaci obnovili krstné sľuby.

V závere dnešnej sv. omše bol ešte Obrad vzkriesenia.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY