Duchovná obnova

24.03.2017 17:00

Počas posledného marcového víkendu sa v našej farnosti uskutočnila duchovná obnova, ktorá bolo zameraná hlavne pre našich birmovancov. Duchovnú obnovu viedol páter Adam Walczuk SAC (pallotín).

V piatok sme začali krížovou cestou. Počas nej sme chceli s Kristom prežiť jeho bolestnú cestu na Kalváriu. Piatková kázeň mala tému ,,Nový pohľad“. V kázni sa p. Adam snažil priblížiť birmovancom  sviatosť birmovania, ktorú príjmu 20. mája.

V sobotu 25. marca, na slávnosť Zvestovania Pána, sme ráno slávili sv. omšu. Hlavnou témou homílie bol ,,Dotyk Boha“. P. Adam hovoril o tom ako sa Boh dotkol Panny Márie, keď jej anjel Gabriel zvestoval, že bude Matkou Božieho Syna. V sobotu večer bola ešte adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou. Mladí sa mohli stíšiť a adorovať Krista v Oltárnej Sviatosti. Taktiež bola možnosť zapáliť pred oltárom sviečku, ako symbol odovzdania sa Kristovi.

V nedeľu, ktorá bola 4. pôstnou, (v Cirkvi nazývanou Gaudete – nedeľa radosti) sme sa zamýšľali nad Božím milosrdenstvom a jeho podobách a formách v dnešnom svete.

 

Poďakovanie patrí p. Adamovi za jeho slová, ktoré boli adresované nielen birmovancom, ale aj celému farskému spoločenstvu. Vyprosujme pre p. Adama milosti na jeho kňazskej ceste.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY