„Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ (Lk 19, 38)

20.03.2016 08:00

Posledná pôstna nedeľa, ktorú sme dnes slávili, má prívlastok Kvetná. Je to začiatok Veľkého týždňa v Cirkvi. V tomto týždni budeme sláviť Veľkonočné trojdnie – triduum.

Liturgia dnešnej nedele sa skladala z dvoch časti. V prvej časti sme si pripomínali Kristov slávnostný vstup do Jeruzalema. Kňaz požehnal bahniatka, ktoré si veriaci odniesli do svojich príbytkov. Sú symbolom Ježišovho víťazstva nad hriechom a smrťou a zároveň znakom čnostného života. Druhá časť dnešnej liturgie bola sv. omša. Namiesto Evanjelia sa spievali Pašie, ktoré nám opisujú udalosti od Kristovho zajatia až po jeho smrť a pochovanie.

Musíme si priznať, že aj my niekedy prechádzame od zvolania ,,Hosanna!“ k ,,Ukrižuj!“. Kristus nás pozýva nastúpiť na cestu lásky. Ukazuje nám svoju bezhraničnú lásku akú má k nám ľuďom. Je len na nás, či prijmeme toto pozvanie a budeme spolu s ním prežívať tento Veľký týždeň.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY