Požehnanie áut

03.05.2015 14:00

V 5. veľkonočnú nedeľu sa v našej farnosti uskutočnilo požehnanie motorových vozidiel. V modlitbe sme prosili za všetkých vodičov a za ochranu na cestách, aby Boh ochraňoval všetkých šoférov a cestujúcich.

 

Modlitba vodiča auta

Bože, ty si Pánom života a smrti, utvrď ma v presvedčení, že i pri jazde musím zachovávať zákon lásky k blížnemu a mať ohľad na ostatných ľudí. Chráň ma pred vystatovaním sa na ceste a pred nemiernou rýchlosťou v jazde. Aj za volantom si chcem stále uvedomovať zodpovednosť za vlastný život a za život blížnych. Amen.

Sv. Krištof, oroduj za nás!

Sv. anjeli strážcovia, orodujte za nás!

Sv. Boží, svätí a sväté, orodujte za nás!