Poklona v starom kostole

19.04.2014 08:00

Veľkonočný čas je časom milosti. V tomto čase máme možnosť duchovne pookriať a prehĺbiť svoj vzťah k Spasiteľovi, predovšetkým v dobrej modlitbe. Mohli sme využiť šancu prísť v sobotu do starého kostola a odprosiť Krista za svoje hriechy, ktorými sme mu spôsobili toľké utrpenie. Súčasne sme mu ďakovali za jeho veľkú lásku k nám, ktorá ho doviedla až k obete vlastného života.

Ráno o 8. Hod, sme mali posvätné čítanie a ranné chvály a potom kňaz vyložil Eucharistiu. Počas celého dňa sem chodili celé rodiny. Boží hrob a Eucharistiu strážili mladí z DHZ v Plavnici.

 

 

Foto: Lukáš Faber