Poďakovanie za úrodu

30.09.2018 10:30

Láskavý Bože, ďakujeme ti za úrodu našich polí a za tvoju starostlivosť o nás; 

vrúcne ťa prosíme, daj, aby aj v našich srdciach dozrelo semeno milosti 

a prejavovalo sa skutkami lásky.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY