Poďakovanie za úrodu

24.09.2017 10:30

,,To najlepšie, prvotiny tvojej pôdy, prinesieš do domu Pána, svojho Boha!“
(Ex 23, 19)

Nebeský Otče, ty živíš vtákov v povetrí a odievaš ľalie na poli: ty dávaš vzrast a krásu rastlinám, ty zvlažuješ zem dažďom a ohrievaš ju slnečnými lúčmi, prijmi pod svoju ochranu naše siatiny, role, lúky, vinice i záhrady, odvráť od našich polí každú skazu, daj nám dážď i slnko v pravý čas, ochraňuj naše polia, lúky a vinice od škodlivej búrky a krupobitia a daj, aby sme sa tešili z bohatej úrody.

Prosíme ťa, Pane, nech naše zem vydá svoje plody, aby sme ich užívali na chválu a slávu tvojho mena. Skrze Krista, nášho Pána.  Amen.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY