Poďakovanie za úrodu

04.10.2015 10:30

4. októbra sa v našej farnosti uskutočnila slávnosť Poďakovania za úrodu. Kazateľom na sv. omši bol o. Jozef Voskár, ktorý nás vo svojej homílii vyzval, aby sme si všetky dary vážili, lebo sú darom od Boha. Našu pozornosť sa snažil upriamiť na nekonečnú lásku Boha, ktorá sa prejavila aj v živote sv. Františka Asisského, ktorý je patrónom životného prostredia.

Výzdobu v kostole pripravili plavnickí dôchodcovia z plodov, ktoré doma vypestovali.

Na sv. omši sa zúčastnila aj Matka Predstavená Kongregácie Sestier služobníčok NPMNP. Po skončení sv. omše bolo pred kostolom pripravené malé občerstvenie v podobe koláčov, ktoré upiekli dôchodcovia.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do tejto peknej slávnosti akýmkoľvek spôsobom. 

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY