Plavničania vo sv. Zemi

05.03.2017 08:00

Výnimočný čas prežívali v týždni od 5. 3. do 12. 3. 2017 všetci tí, ktorí z našej farnosti navštívili zem oplývajúcu mliekom a medom, zem zasľúbenú – Svätú Zem. Počas týchto dní sme sa ako pútnici dotkli mnohých miest, ktoré sú späté so životom patriarchov, prorokov, apoštolov, no najmä Ježiša Krista  a Panny Márie. Udalosti, ktoré sme poznali z Biblie, zrazu získali nový rozmer, stali sa skutočnejšími. Počas púte sme toho videli mnoho ako napríklad: Jeruzalem s krásnou panorámou na staré mesto, Olivovú horu, Getsemany, baziliku Agónie, baziliku Božieho hrobu s Kalváriou, Večeradlo, dom Annáša a Kajfáša, Múr nárekov a iné vzácne miesta. Okrem Jeruzalema sme navštívili Betlehem, Jaskyňu mlieka, Horu Blahoslavenstiev, Horu Tábor, Nazaret, Kánu Galilejskú, Genezaretské jazero s miestom zázračného rozmnoženia chlebov a miesto primátu sv. Petra, Kafarnaum, Magdalu, Horu Karmel, Jericho, mestečko Ain Karem a iné. Každé z nich sa výnimočným spôsobom zapísalo do našich sŕdc.

Naše poďakovanie patrí aj otcovi Antonovi Solčianskemu, ktorý bol pre nás nielen sprievodcom s množstvom geografických, biblických a historických informácií a zaujímavostí, ale predovšetkým sprievodcom duchovným, ktorý nám pomáhal na všetkých týchto miestach stretnúť Krista a otvoriť mu svoje srdce. Spolu s ním sme ako spoločenstvo slávili každodennú sv. omšu, obnovu manželských sľubov v Káne Galilejskej, obnovu krstných sľubov pri rieke Jordán, či krížovú cestu v uliciach Jeruzalema. Spolu s ním sme sa modlili v judskej púšti pri návšteve monastyru východných mníchov a pozorovali krásy púšte, na ktorej strávil Ježiš Kristus 40 dní, uvedomujúc si slová žalmu 23: „Pán je môj Pastier...“

Veríme, že všetky prežité chvíle zapísané v našich srdciach prispejú k obnove nás samých aj celej našej farnosti. Preto ďakujeme nášmu správcovi farnosti otcovi Petrovi, ako aj všetkým, ktorí túto púť pripravili a zorganizovali.