Otvorenie a požehnanie skautskej miestnosti

31.12.2017 16:00

    V nedeľu 31.12. bolo v našej farnosti otvorenie a požehnanie novej skautskej klubovne.

    Po troch rokoch pôsobenia skautingu v našej obci sa skauti konečne dočkali vlastnej miestnosti na stretávanie sa. Nová skautská klubovňa sa nachádza za farou v bývalej hospodárskej budove, ktorá prešla rekonštrukciou. Veľká vďaka patrí farnosti, obci a taktiež sponzorom, ktorí rekonštrukciu financovali. Klubovňu požehnal vrbovský farár a skaut Andrej Legutký, ktorý v krátkom príhovore ozrejmil hodnoty skautingu a vyzdvihol význam stretávania sa. V rámci programu boli šiesti skauti ocenení rádom ľalií za oddanosť skautským hodnotám a za pomoc a snahu pri oprave klubovne. Akcie sa zúčastnili aj rodičia skautov, pre ktorých bol pripravený program a malé pohostenie. 

Skauti tak začínajú nový rok s novým nasadením a s plánmi na ďalšie aktivity a akcie. 

 

Oddielový vodca - František Huba