Omša na pamiatku Pánovej večere

24.03.2016 18:00

Touto sv. omšou sa v Cirkvi začína Veľkonočné trojdnie, ktoré voláme Trojdním umučeného, pochovaného a vzkrieseného Krista.  Pri tejto sv. omši sme si pripomenuli ustanovenie sv. omše a ustanovenie 2 sviatosti – sviatosti kňazstva a zmierenia.

Po sv. omši kňaz obnažil oltár. Pripomína to, že Ježiš v Getsemanskej záhrade bdel v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali. Ježiš ostál sám. Symbolizuje to nielen odhalený oltár, ale aj prázdny bohostánok a zhasnuté večné svetlo.

Večer si mladí z našej farnosti v kaplnke Obetovania Pána (v st. kostole) pripravili zamyslenia
nad Kristovým utrpením – od zajatia až po ukrižovanie. Záver adorácie patril modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY