Odpustová slávnosť 2015

15.09.2015 10:30

15. septembra bola v našej farnosti odpustová slávnosť. Pozvanie celebrovať tohtoročnú odpustovú sv. omšu prijal CSILic. Jozef Kováčik, programový riaditeľ TV LUX. Sv. omšu koncelebroval p. farár Peter Ružbarský a plavnický rodák, o. Eduard Janíček.

     Vo svojej homílii nám celebrant povedal svedectvo vlastného života, ako si u  Matky Sedembolestnej vyprosoval milosti a ako ho sprevádzala na jeho ceste ku kňazstvu. O. Jozef nás taktiež vyzval k podpore TV LUX, ktorá je na Slovensku jedinou kresťanskou televíziou. Pozval nás k podpore tohto diela, či už finančne, modlitbou alebo obetou. Starých a chorých o. Jozef vyzval, aby svoje utrpenie obetovali za TV LUX.

     Príjemným zážitkom pre celebranta bolo aj to, že plavnickí veriaci zaplnili chrám a svojou účasťou na sv. omši si uctili Pannu Máriu Sedembolestnú ako svoju patrónku. Slávnostný ráz tejto sv. omši dávali aj dievčatá a ženy oblečené v plavnických krojoch.

     Pán Boh zaplať o. Jozefovi Kováčikovi za slová homílie a za slávenie sv. omše. Nech ho Panna Mária naďalej ochraňuje na jeho kňazskej ceste.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY