Pri nohách Sedembolestnej... (odpustová slávnosť)

15.09.2014 10:30

 

 

Rok 2014 je v Katolíckej Cirkvi na Slovensku rokom Sedembolestnej Panny Márie. Dôvodom je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.

 

Naša farnosť je taktiež zasvätená Sedembolestnej Panne Márii a preto sme 15. septembra mali odpustovú slávnosť. Svätú omšu slúžil vdp. Ľuboš Juraško, sabinovský kaplán. Spolu s ním sv. omšu celebrovali pán farár, pán kaplán a Peter Kyšeľa, plavnický rodák. Svätá omša sa začala o 10.30 hod. Pred sv. omšou sa veriaci pomodlili ruženec k Sedembolestnej a Chrámový zbor zaspieval pieseň Sedembolestná Matka.

Spievajúce dievčata a ženy prinášajúce obetné dary v krojoch boli hlavne pre starších milou spomienkou na dávne časy, keď sa do kostola (hlavne na slávnosti) chodilo v krojoch. Svätú omšu sme začali hymnickou piesňou Ó, Mária bolestivá.

Celebrant nás v úvode homílie nabádal k tomu, aby sme neprepadli zúfalstvu, ale aby sme tak ako Ježiš na kríži a Panna Mária boli plný pokoja. Veriacich vyzval, aby sa so svojimi problémami delili s Pannou Máriou. O. Ľuboš povedal: ,,V Testamente (pozn. v evanjeliu), ktorý sme počuli prednedávnom v evanjeliu, nám Kristus dáva svoju Matku za spoločnú Matku. Odovzdáva nám ju ako spoločníčku na našej životnej púti, na našej krížovej ceste, aby sme sa s ňou možno stretli z tváre do tváre, povedali čo nás ťaží, aký kríž ma ťahá k zemi. Možno aby Panna Mária bola tým Šimonom z Cyrény, ktorý nám pomôže niesť kríž.“  Vyzval nás, aby sme tak ako Panna Mária ,,vždy hájili stranu Božieho slova.“

Slávnostnú atmosféru dotváral svojim spevom Chrámový zbor.
Naše poďakovanie patrí o. Ľubošovi za jeho slová povzbudenie. Taktiež poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o celý priebeh tejto slávnosti.

 

Pesničku, ktorú si môžete vypočuť na úvodnej stránke našej farnosti naspievalo Združenie Totus Tuus. Pieseň sa volá Sedembolestná Matka.

 

 

Oroduj za nás, Matka Sedembolestná, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

 

Foto: Lukáš Faber