Odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

15.09.2018 10:30

,,Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná; 

ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, 

vyslyš svoje deti, ktoré volajú k tebe.“

Aj tento rok naša farnosť oslávila Sedembolestnú Pannu Máriu ako svoju patrónku. Hlavným celebrantom odpustovej sv. omše bol vdp. Marián Bér, riaditeľ Klubu priateľov TV LUX. Spolu s ním sv. omšu slávil aj p. farár – vdp. Peter Ružbarský, plavnický rodák – vdp. Eduard Janíček a kaplán v košickom
UPC – vdp. Marcel Jurč.

Na úvod sv. omše o. Marián vyjadril radosť, že mohol prísť do našej farnosti a prosiť o milosti Sedembolestnú Pannu Máriu.

Odpustový príhovor vychádzal z Jánovho evanjelia, kedy Ježiš na kríži hovorí najprv Panne Márii: ,,Žena, hľa tvoj syn“ a potom sv. Jánovi: ,,Hľa, tvoja matka“.

Vo svojom príhovore nás o. Marián nabádal k tomu, aby sme spolu s našimi bratmi a sestrami prežívali svoje a ich bolesti. ,,Panna Mária nás učí, stojí pod krížom, zdieľa bolesť, ktorú prežíva Kristus a kráča životom.“

,,Panna Mária nám ukazuje, že keď prechádzame životnými situáciami, rôznymi životnými kalváriami, rôznymi bolesťami – je to pre nás príležitosť ako ich prežívať a zároveň byť posilou, posilnením pre tých druhých, ktorí prežívajú bolesti.“

Pozval nás, aby sme každý jeden kríž, každú jednu bolesť či problém ,,prežívali v zjednotení s Ňou“.

O. Marián svoju homíliu zakončil týmito slovami: ...,,ale vždy môžeme prísť k Tej, ktorá stojí pod krížom a tak ako sv. Ján počul tie slová: ,,Hľa tvoja matka“, a s týmito slovami to môže byť pre náš posilnením a takou útechou (...) a nádejou v každej životnej situácii. “

V závere sv. omše o. Marián pozval ľudí, aby sa pridali do Klubu priateľov TV LUX. A zároveň jedného klubistu z Plavnice odmenil darčekom.

Pán Boh zaplať otcovi Mariánovi za jeho slová v homílii. Vyprosujme mu ochranu a milosti
od Sedembolestnej.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pripravovali na príprave a priebehu celej odpustovej slávnosti.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY