Odovzdanie Zázračnej medaily

21.05.2015 18:00

21. mája 2015 pri večernej svätej omši deti a mladí zo Združenia Mariánskej Mládeže, z rúk p. Pavla Nogu CM, národného direktora ZMM na Slovensku, prijali na stuhe Medailu Nepoškvrnenej Panny Márie.  Po modlitbe zasvätenia sa Panne Márii  11 deti dostalo medailu na žltej stuhe, čo znamenalo prijatie do Anjelského spolku a 8 bolo prijatých za Čakateľov a dostali už strednú  medailu na bielej stuhe.

Veríme, že s týchto deti vyrastú dobrí ľudia, ktorí budú Panne Márii zverovať svoje životy, svoje rodiny a tiež celú našu farnosť. 

Foto: Lukáš Faber