Obrady Veľkého piatka

25.03.2016 15:00

Podľa tradície sa v dnešný deň nikde na svete neslúži sv. omša, lebo ju slúžil Kristus na dreve kríža. Dnes si pripomíname Ježišovu smrť na kríži. Dnešné obrady sa skladali z 3 častí:

1.)    Liturgia slova

2.)    Poklona sv. krížu

3.)    Sv. prijímanie

Zamyslenie: 

Chceš poznať inú silu tejto (pozn. Kristovej) krvi? Pozoruj, prosím, odkiaľ začala vytekať a z akého prameňa vytryskla. Zo samého kríža vyprýštila ponajprv, jej žriedlom bol Pánov bok. Lebo keď Ježiš zomrel a ešte visel na kríži, pristúpil vojak, kopijou mu prebodol bok a vytiekla z neho voda a krv; jedno symbolom krstu, druhé Eucharistie. Vojak otvoril bok, a tým otvoril stenu svätého chrámu, a ja som našiel prevzácny poklad a som šťastný, že som objavil skvelé bohatstvo. (Z katechéz svätého biskupa Jána Zlatoústeho)

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY