Obrady Veľkého piatka

18.04.2014 15:00

V obradoch Veľkého piatka si pripomíname Pánovo utrpenie, ktoré sa začalo v Getsemanskej záhrade, až po jeho umučenie a smrť na kríži. Dnes sa podľa pradávnej tradície Cirkvi nikde na svete neslúži svätá omša, pretože ju krvavým spôsobom na kríži slúžil sám Pán Ježiš – na oltári kríža prináša za nás obetu svojho tela a krvi. V tento deň sa slávia iba Veľkopiatkové obrady ktoré vynikajú mnohými zaujímavými obrazmi a gestami. Kristovu smrť nám pripomína aj dnešná liturgická farba – farba krvi.

Dnešné obrady sa skladali z 3 častí:

1.)  z bohoslužby slova

2.)  z poklony sv. krížu

3.)  zo sv. prijímania

 

V úvode veľkopiatkových obradoch prišiel kňaz spolu s miništrantmi ku presbytériu, kde prebehla prostrácia. Kňaz spolu s asistenciou si ľahli tvárou k zemi pred oltárom. Kňaz to robí v hlbokej pokore pred svojím Pánom, ktorý je až do prachu zeme pokorený a potupený. Ľud si pritom kľakol, čo naznačovalo ľútosť, že každý z nás prispel svojimi hriechmi k utrpenia Pána Ježiša. Potom nasledovala bohoslužba slova a Pašie podľa sv. Jána, ktoré nám bližšie a podrobnejšie opísali udalosti z Getsemanskej záhrady až po pochovanie Kristovho tela. Po kázni nasledovali slávnostne modlitby veriacich, ktoré prednášal kňaz. Pri týchto modlitbách sme prosili za Cirkev, za Židov, za svetskú moc...

Potom nasledovala druhá časť obradov – poklona sv. krížu. K oltáru bol prinesený zahalený kríž a kňaz ho postupne začal odhaľovať, pričom 3-krát zaintonoval: ,,Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta“ a zbor spolu s ľudom mu odpovedal: ,,Poďte, pokloňme sa.“ Po odhalení kríža si ho kňaz spolu s asistenciou uctil.

Potom sa priniesla Eucharistia na oltár a nasledovalo sv. prijímanie.
Obrady Veľkého piatka sa skončili starozákonnou Modlitbou nad ľudom

 

Dnes, ak sme si uctili sv. kríž a splnili obvyklé podmienky, tak sme mohli získať plnomocné odpustky.

 

farnostplavnica.webnode.sk/o-farnosti/odpustky/

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lukáš Faber