Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

20.04.2014 08:00

Dnešný sviatok bol pre kresťanov najväčším sviatkom roka – Pán vstal z mŕtvych, premohol smrť a zaistil nám večný život.

Ponížený a umučený Kristus zrazu žiari slávou zmŕtvychvstania. Obdivuhodná je Božia múdrosť v diele vykúpenia. Život víťazí nad smrťou. Vykúpenie ľudstva, spečatené zmŕtvychvstaním, je divom Božej múdrosti, ale aj lásky. A Cirkev ústami apoštolov dnes i po všetky veky bude zvestovať radostnú zvesť: Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja!
V prvom čítaní zo Skutkov apoštolov sme mohli počuť ako Peter opisuje ľudu, čo sa dielo po Ježišovom zmŕtvychvstaní a v druhom čítaní nás sv. Pavol vyzýva, aby sme hľadali to, čo je hore. Potom sme mohli počuť sekvenciu Obete dnes veľkonočnej. V nej sa spievalo: ,,Život aj smrť sa pretli, v čudnom súboji stretli. Mŕtvy Pán Života vládne Živý.“ V evanjeliu sme mohli počuť, ako ženy a učeníci našli prázdny hrob.

 

Na záver sv. omše sme zaspievali ešte pápežskú hymnu.

 

 

 

Foto: Lukáš Faber