,,Nechajte maličkých prísť ku mne“

10.05.2015 10:30

    Počas 2. májového víkendu sa v našej farnosti uskutočnila slávnosť Prvého sv. prijímania. 24 detí prijalo po prvýkrát do svojho srdca Ježiša v podobe chleba a vína. Duchovná formácia deti pod vedením SM. Zbigniewy prebiehala počas celého školského roka na hodinách náboženstva, na stretnutiach Združenia mariánskej mládeže a počas štvrtkových detských sv. omší.

            Intenzívnejšia príprava na prijatie Eucharistie sa začala 9 dní pred touto slávnosťou – a to modlitbou Deviatnika.

            Deti sa v sobotu vyspovedali zo svojich hriechov a tak sa očistili srdcia, aby v nedeľu mohli do svojho srdca prijať Krista. Do slávnostnej sv. omše sa deti zapojili čítaním Božieho slova, prinášaním obetných darov či svojim spevom.

            Poďakovanie patrí SM. Zbigniewe za to, že počas celého roka pristupovala k deťom s láskou a svojím príkladom ich viedla bližšie k Pánu Ježišovi. Taktiež je potrebné poďakovať aj mladým, ktorí doprevádzali deti na hudobných nástrojoch počas sv. omší.

Foto: Michal Petrilák